Nestkasten - Gierzwaluwtil IJlst

Ga naar de inhoud
.
Nestkasten:

Nestkasten zijn belangrijk voor de gierzwaluw. Het is een goede vervanger wanneer de huizen en gebouwen worden gerenoveerd. Vaak kunnen de gierzwaluwen niet meer bij hun oude plek, waardoor ze op zoek gaan naar andere nestgelegenheden. Maar natuurlijk ook leuk om zelf een kolonie te creëren. Wat is er nou mooier om de natuur dicht bij huis te houden. Omdat niet ieder gebouw het zelfde is, zijn er door de mensen verschillende type nestkastjes bedacht. De grote van de nestkasten kunne variëren tussen de 30 en 40 cm lang en tussen de 15 en 25 cm breed. De hoogte tussen 12 en 20 cm. Het nest ingang is vaak een sleufgat van 30 bij 65 mm. TIP: Een gierzwaluwkast hoeft nooit schoongemaakt te worden. Hier onder een aantal voorbeelden van gierzwaluwkasten, en waar je ze kan plaatsen.

.
Plaats mogelijkheden voor nestkasten.

Hoogte:
Het is wel belangrijk om de nestkasten op een minimale hoogte van 3 meter te hangen. Zo hebben ze een ruime invliegroute en hebben ze bij het uitvliegen, waarbij ze zich altijd laten vallen, minder kans om gepakt te worden door roofvogels. Let wel op dat er voldoende ruimte is bij het invliegen en uitvliegen. Er mogen niet te veel op obstakels staan zo als bomen en garage. Hoe makkelijker de gierzwaluw er in kan vliegen hoe sneller hij de nestkast accepteert.

Windrichting:
Het beste is om de nestkast te plaatsen op het noorden of het oosten. Heb je geen andere mogelijkheden, zorg er dan voor dat het een goede overstek heeft, zoals onder een brede dakgoot of een nestkast met een goed uitstekend dakje. Het is belangrijk dat ze niet in de zon hangen.

.
Terug naar de inhoud