Wettelijke bescherming - Gierzwaluwtil IJlst

Ga naar de inhoud
.
WETTELIJKE BESCHERMING

Naast het praktisch bescherming van vogels en dieren door het aanbieden van nestgelegenheid en andere voorzieningen is het helaas ook noodzakelijk dat de bescherming bij wet wordt geregeld.
Aangezien het zo een belangrijk onderdeel vormt van de totale bescherming, wordt er op onderstaande pagina uitgelegd hoe u kunt handelen in geval van een overtreding van de Flora-& Faunawet en waar u verschillende informatie kunt verkrijgen en/of meldingen kunt doen

Soortenstandaard Gierzwaluw
De Flora- en faunawet zorgt voor een wettelijke bescherming van (bedreigde) plant en diersoorten. Het is bijvoorbeeld verboden om deze beschermde soorten te doden, te vernielen of te verplaatsen. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk, de overheid kan besluiten om onder voorwaarden een ontheffing te verlenen.

Bij beschermde planten en dieren geldt het “Nee, tenzij” principe. Voor een aantal beschermde soorten is een soortenstandaard (pdf) ontwikkeld. Hierin kun je snel en overzichtelijk terugvinden wat onder welke voorwaarden mag en hoe men een ontheffing kan aanvragen

.

Bijvoorbeeld bij het slopen van oude gebouwen waar gierzwaluwen broeden.
Heef u sloop-, verbouw- of nieuwbouwplannen dan zult u eerst moeten vaststellen of en waar de gierzwaluw nesten zitten. Om vervolgens in de eind situatie op dezelfde locatie “nieuwe” nestgelegenheid aan te bieden

.
Terug naar de inhoud